Koszyk   Rejestracja   Logowanie 
         
OKAZJE CENOWE
Podziękowania dla Gości
Tekstylia weselne
Herbaty i kawy
Puszki stalowe i kolorowe
Dzbanki kubki zaparzacze
Kosze prezentowe
Zestawy prezentowe
Coś na ząb
Woreczki z organzy
Opakowania prezentowe
Ceny i terminy dostaw
Najnowsze produkty Limonka

                                  zobacz
Polityka prywatności  
Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienie o promocjach to
zarejestruj się w naszym sklepie
Migawka MPK


Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług - zapoznaj się z
Polityką cookies


Regulamin Sklepu Internetowego Limonka Studio


I. Postanowienia ogólne.

§ 1

W niniejszym Regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:
 1. „Sprzedawca” – Pani Renata Strzelecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Limonka Studio Renata Strzelecka Al. Kościuszki 23/25, 90-418 Łódź, zarejestrowaną pod numerem 83557 w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi w Referacie Handlu i Usług Urzędu Miasta Łodzi – Delegatura Bałuty, NIP: 9471061715, REGON: 472292646,
 2. „Sklep” - sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej http://www.limonkastudio.pl oraz jej podstronach,
 3. „Klient” - osoba korzystająca z usług Sprzedającego w niniejszym regulaminie zwana jest Klientem.

§ 2
 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.
 2. W związku z powyższym Sklep może zmieniać ceny towarów aż do momentu zawarcia umowy sprzedaży z Klientem.

§ 3
 1. Dokonanie zakupu w Sklepie możliwe jest po uprzedniej rejestracji i założeniu konta w Sklepie. Formularz rejestracyjny dostępny jest tutaj.
 2. Założenie konta w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§ 4

     Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.


§ 5
 1. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się na stronie internetowej, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian.
 2. Podane w serwisie ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 3. Rabaty wprowadzone w ramach akcji promocyjnych nie sumują się z innymi promocjami.


II. Rejestracja Klienta

§ 6

Sklep przeznaczony jest tylko dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba składająca zamówienie potwierdza tym samym, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 7
 1. Podczas rejestracji Klient podaje dane osobowe i kontaktowe niezbędne dla realizacji zamówienia.
 2. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy zawartej na podstawie Regulaminu i skasowania konta w Sklepie należącego do Klienta, który podczas rejestracji podał dane niezupełne lub nieprawdziwe. Odstąpienie od umowy zawartej na podstawie Regulaminu jest równoznaczne z odstąpieniem od umów sprzedaży zawartych na podstawie poszczególnych zamówień, które nie zostały jeszcze wykonane.

§ 8

Po zarejestrowaniu się w Sklepie Klient otrzymuje (na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail) e-mail od Sprzedającego zawierający dane wprowadzone do formularza oraz link, którego kliknięcie przez Klienta kończy procedurę rejestracji. Umowa zawarta na podstawie Regulaminu zostaje zawarta w chwili potwierdzenia rejestracji w Sklepie przez Klienta poprzez kliknięcie w powyższy link.


III. Złożenie i przyjęcie zamówienia.

§ 9
 1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem serwisu www.limonkastudio.pl .
 2. Zamówienia można składać poprzez witrynę www.limonkastudio.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
§ 10

Klient jednorazowo może zamówić w Sklepie do 1000 szt. produktów jednego rodzaju. Zamówienia, w których ilość zamówionych produktów tego samego rodzaju przekracza 1000 szt., mogą być realizowane po uprzednim kontakcie telefonicznym z Biurem Obsługi Klientów Instytucjonalnych Sprzedającego pod numerem tel. 601 05 78 87 lub 533 093 063.

§ 11
 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie towary poprzez kliknięcie ikony „dodaj do koszyka”. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
 2. Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku. Wyświetlone w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen stanowią ofertę ich zakupu złożoną Klientowi przez Sprzedawcę.
 3. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić należy wybrać sposób płatności oraz dostawy, a także zaznaczyć czy Sprzedawca ma wystawić fakturę, a następnie wybrać opcję „dalej”. W wyświetlonych rubrykach niezbędne jest podanie danych koniecznych dla realizacji dostawy oraz dla wystawienia faktury. Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić. Potwierdzenie przez Klienta złożenia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem złożonej przez Sprzedawcę Klientowi oferty zakupu wskazanych w zamówieniu towarów i prowadzi do zawarcia między Klientem a Sprzedawcą umowy sprzedaży.
 4. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności. Dostępna jest płatność za pobraniem oraz przelew. Z tym zastrzeżeniem, że przy zakupie towarów na indywidualne zamówienie dostępna jest jedynie płatność przelewem. Koszty związane z realizacją zapłaty ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty te pokryje Sprzedawca. Zmiana tej kwoty nie stanowi zmiany Regulaminu. Klient dokonuje wówczas również wyboru formy dostawy towaru. Dostępne są: dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera lub odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.
 5. Po zawarciu umowy zgodnie z postanowieniem ustępu 3 niniejszego paragrafu Sprzedawca lub jego upoważniony przedstawiciel może się skontaktować z Klientem w przypadku, gdy prawidłowa realizacja zawartej umowy wymaga dalszych ustaleń.
 6. W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym, należy go dokonać na rachunek bankowy Sprzedawcy:
  mBank nr konta: 06 1140 2004 0000 3502 7356 3969
  (w tytule należy wpisać numer zamówienia)
§ 12

Na życzenie Klienta do zamówienia może być wystawiona faktura VAT, która jest wysyłana razem z przesyłką. Warunkiem wystawienia faktury za zakup jest podanie przez Klienta prawdziwych i aktualnych danych potrzebnych do jej wystawienia podczas składania zamówienia.

§ 13
 1. Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia:
  • w przypadku wyboru opcji wpłaty na rachunek bankowy - po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy,
  • w przypadku wyboru opcji opłaty za pobraniem - po zawarciu umowy sprzedaży.
 2. Termin przygotowania zamówienia do wysyłki w dni robocze wynosi od 24 do 48 godz. (w zależności od rodzaju i ilości zamówionego towaru) od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy realizowane są począwszy od pierwszego dnia roboczego następującego po dniach wolnych, w godzinach pracy biura Sprzedającego, tj. od 9.00 do 17.00.
 3. W przypadku braku lub podania błędnego numeru zamówienia w tytule przelewu bankowego dokonanego przez Klienta czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.

IV. Dostawa

§ 14
 1. Koszty dostawy towaru pokrywa Klient. Z tego względu do ceny towaru należy doliczyć cenę dostawy towaru, która jest podawana przy składaniu zamówienia przez Klienta i dokonania przez niego wyboru określonej formy dostawy. Każdorazowe koszty dostawy są podane w załączniku nr 1 (pobierz >>) do niniejszego Regulaminu.
 2. Powyższe nie wyklucza wprowadzenia przez Sprzedawcę odmiennych zasad ponoszenia kosztów dostawy w ramach poszczególnych umów z Klientami.

§ 15
 1. W przypadku zamówienia przez Klienta różnych towarów, o różnym czasie dostawy, zamówienie będzie zrealizowane w terminie niezbędnym dla dostarczenia Klientowi towaru o najdłuższym czasie dostawy.
 2. Czas dostawy skompletowanego zamówienia uzależniony jest od wybranego sposobu i miejsca dostawy. Czas dostawy gwarantowany jest w ograniczonym zakresie przez wybranego usługodawcę i podlega regulaminom tychże podmiotów. Firmy kurierskie nie doręczają przesyłek na adresy skrzynek pocztowych.

§ 16

W przypadku uszkodzenia opakowania zewnętrznego przesyłki, Klient powinien odmówić jej przyjęcia. Zawartość przesyłki należy sprawdzić przy jej odbiorze. W przypadku jakichkolwiek niezgodności w zawartości dostarczonej przesyłki, Klient powinien sporządzić, w obecności kuriera lub pracownika poczty, protokół niezgodności, który musi być podpisany przez Klienta i kuriera lub pracownika poczty dostarczającego przesyłkę, pod rygorem odmowy zasadności reklamacji. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem. Odebranie przesyłki potwierdzone podpisem Klienta jest równoważne z potwierdzeniem zgodności zawartości przesyłki ze złożonym zamówieniem.

§ 17

Jeśli w magazynie zabraknie produktu zamówionego przez Klienta, Sprzedający skontaktuje się z Klientem mailowo lub telefonicznie z prośbą o podjęcie decyzji dotyczącej dalszej realizacji zamówienia. Jeśli realizacja zamówienia nie będzie możliwa, wówczas Sprzedający dokona zwrotu środków za dany produkt w terminie 10 dni roboczych.

§ 18

Firma kurierska podejmuje zawsze dwie próby doręczenia przesyłki i w razie nieobecności adresata pozostawia awizo z prośbą o kontakt. Zamówienia wysyłane na adresy firm mogą zostać doręczone do recepcji lub sekretariatu, nie są to doręczenia do rąk własnych.

§ 19

Po nadaniu przesyłki za pośrednictwem wybranego przez Klienta dostawcy Sprzedający wysyła do Klienta mail z informacją o wysłaniu zamówionego towaru. Informacja o zamówieniu i etapie jego realizacji, a także historia zamówień jest również dostępna po zalogowaniu się Klienta na jego osobiste konto w serwisie www.limonkastudio.pl.


V. Gwarancja świeżości

§ 20
 1. Wszystkie znajdujące się w sprzedaży produkty spożywcze oznakowane są terminem przydatności do spożycia i przed wysyłką są każdorazowo kontrolowane pod względem świeżości.
 2. Biorąc pod uwagę najczęściej występujące warunki otoczenia oraz wiedzę i doświadczenie Sprzedawcy termin przydatności do spożycia poszczególnych produktów wynosi: nie mniej niż 5 tygodni licząc od daty umieszczonej na opakowaniu (w przypadku daty uwzględniającej tylko miesiąc i rok – za ostatni dzień przydatności do spożycia uważa się ostatni dzień miesiąca podanego w dacie).
 3. W przypadku produktów dostępnych w kategorii: Okazje cenowe termin przydatności do spożycia wynosi minimum 3 tygodnie, przy czym (w przypadku daty uwzględniającej tylko miesiąc i rok – za ostatni dzień przydatności do spożycia uważa się ostatni dzień miesiąca podanego w dacie).
 4. Sprzedający sugeruje zwrócenie szczególnej uwagi na sposób przechowywania produktów spożywczych, głównie wyrobów czekoladowych, bakalii, kawy, herbaty, itd. Wysoka temperatura i duża wilgotność wpływają na te produkty niekorzystnie. Z reguły większość produktów spożywczych zachowuje swoje wartości smakowe gdy są przechowywane w suchym i chłodnym miejscu.

VI. Zwroty i reklamacje

§ 21
 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sprzedającego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął towar w posiadanie lub, w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.
 3. Klient może odstąpić od umowy informując Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: Limonka Studio Renata Strzelecka, 90-418 Łódź, Al. Kościuszki 23/25, z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: limonkastudio@limonkastudio.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Klient wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: Limonka Studio Renata Strzelecka, 90-418 Łódź, Al. Kościuszki 23/25, z dopiskiem „Zwrot”
 7. Klient zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedającego przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Towary spożywcze muszą być zwrócone w stanie niezmienionym. Zwracany towar musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu, z nienaruszoną etykietą i nieuszkodzony.
 12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

 13. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi/Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 14. Nieznaczne różnice w kolorystyce produktów przedstawionych na zdjęciach zamieszczonych w serwisie i produktów oryginalnych wynikają z przyczyn technicznych i nie mogą być podstawą do reklamacji. Sprzedawca ze swojej strony dołoży jednak wszelkich starań, by zdjęcia zamieszczane w jego Sklepie były jak najwyższej jakości.
 15. Wyroby z czekolady oraz wszelkiego rodzaju dekoracje np. suszone kwiatki, bombki, kulki, wydmuszki, nawet wtedy, kiedy są dobrze zabezpieczone, ze względu na rodzaj dostawy (paczka pocztowa, przesyłka kurierska) mogą ulec mechanicznemu uszkodzeniu (ukruszeniu lub ułamaniu). Tego typu uszkodzenia pozostają bez wpływu na walory smakowe produktów, jednak mogą spowodować drobne obniżenie walorów estetycznych zawartości przesyłki. Prosimy uwzględnić tę ewentualność przed podjęciem decyzji o złożeniu zamówienia.
 16. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od daty ich wpłynięcia. W uzasadnionych przypadkach towar będzie wymieniany na pełnowartościowy, a jeśli to nie będzie możliwe, nastąpi zwrot zapłaconej kwoty.
 17. Materiały wykorzystane do dekoracji zestawów m.in. suszone kwiaty i owoce, gałązki, piórka, wydmuszki, kokardki, rafia, sizal, itd. jako produkty naturalne mogą mieć różną wielkość, strukturę i różnić się kolorem. W związku z tym dekoracje zawarte w produktach finalnych, np. zestawach mogą nieznacznie odbiegać od przedstawionych na zdjęciu. Zmiana dekoracji nie stanowi podstawy do reklamacji bądź zwrotu towaru. Natomiast zawartość (produktowa)asortymentowa – jako podstawowa cecha przynależna do nazwy zamawianego produktu, nie będzie zmieniana przez Sprzedającego bez wcześniejszego powiadomienia Klienta.

VII. Dane osobowe

§ 22

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) informujemy, iż dane osobowe Klienta są przechowywane w bazie danych Sprzedawcy.

§ 23

Dane osobowe Klienta zbierane są na potrzeby realizacji zamówień przez Sprzedającego i przetwarzane w celu prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych, a także – o ile Klient wyraził na to zgodę w trakcie rejestracji – w celach marketingowych i ewidencyjnych, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

§ 24

Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych, które należy zgłosić w formie pisemnego oświadczenia wysłanego listem poleconym do siedziby Sprzedawcy.

§ 25

Sprzedawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępu do podanego konta e-mail, loginów, linków do śledzenia losów zamówienia oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania na konto pocztowe). Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych oraz nieudostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody Klienta.

§ 26

Ogólne Rozporządzenie w sprawie ochrony danych (RODO) znajdują się w pliku PDF (pobierz >>)

VIII. Zastrzeżenia prawne

§ 27

Wszystkie teksty, zdjęcia, nazwy własne oraz opisy produktów w Sklepie są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.

IX. Postanowienia końcowe

§ 28
 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wprowadzenia zmian sposobów płatności lub dostawy towarów.
 2. W razie zmiany Regulaminu będzie on publikowany na jednej z podstron Sklepu, a link do niego będzie przesyłany do Klienta.

§ 29

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.


załączniku nr 1 do regulaminu - pobierz >>
|  O Limonka Studio  |  10 powodów dlaczego Limonka?  |  Gwarancje jakości  |  Regulamin Sklepu  |  Polityka cookies  |  Kontakt  |